Přeskočit navigaci

Režisér rozhlasového a televizního vysílání

Charakteristika

Režisér rozhlasového a televizního vysílání organizuje, koordinuje a zajišťuje vysílání televizních a rozhlasových stanic v průběhu dne podle vysílacích programů a plánů.

Činnosti

  • Koordinace a zajišťování vysílání televizních a rozhlasových stanic.
  • Operativní rozhodování o zásazích do vysílání.
  • Organizace programových rezerv, příprava a výběr doplňkových materiálů do vysílání.
  • Řízení vysílání v přestávkách mezi pořady.
  • Zajišťování dodržování vysílacích časů, řazení pořadů, programů a reklam.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26541 - Režiséři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.