Přeskočit navigaci

Režisér rozhlasového a televizního vysílání

Charakteristika

Režisér rozhlasového a televizního vysílání organizuje, koordinuje a zajišťuje vysílání televizních a rozhlasových stanic v průběhu dne podle vysílacích programů a plánů.

Činnosti

  • Koordinace a zajišťování vysílání televizních a rozhlasových stanic.
  • Operativní rozhodování o zásazích do vysílání.
  • Organizace programových rezerv, příprava a výběr doplňkových materiálů do vysílání.
  • Řízení vysílání v přestávkách mezi pořady.
  • Zajišťování dodržování vysílacích časů, řazení pořadů, programů a reklam.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26541 - Režiséři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.