Přeskočit navigaci

Rozhlasový režisér

Charakteristika

Rozhlasový režisér režíruje dramatická, hudebně-dramatická a hudební díla, zpravodajské, publicistické, zábavné a jiné pořady v rozhlase.

Činnosti

  • Hodnocení vysílaných pořadů a inscenací.
  • Organizace a koordinace všech fází a složek tvorby rozhlasových děl včetně zajištění technické a ekonomické stránky vysílání.
  • Příprava a režie komponovaných pořadů, vystoupení, pásem a inscenací.
  • Realizace nahrávek hudebních a slovesných děl s případným řízením jejich úpravy.
  • Režie dramatických, hudebně dramatických a slovesných děl.
  • Režie rozhlasových zpravodajských, publicistických, naučných, zábavných a jiných pořadů.
  • Umělecký dozor při vysílání.
  • Výběr hlasatelů, moderátorů a dalších realizátorů rozhlasového vysílání.
  • Výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení při zkouškách.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26541 - Režiséři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání