Přeskočit navigaci

Filmový režisér

Charakteristika

Filmový režisér režíruje filmová díla.

Činnosti

  • Navrhování složení tvůrčího týmu a výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení.
  • Organizace a koordinace všech fází a složek tvorby filmových děl.
  • Režie filmových uměleckých děl a dokumentárních filmů.
  • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce filmového díla.
  • Spolupráce při sestavování plánu a termínů natáčení.
  • Zajišťování technické a ekonomické stránky režírovaných filmových děl.
  • Zpracovávání technických scénářů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26541 - Režiséři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání