Přeskočit navigaci

Divadelní režisér

Charakteristika

Divadelní režisér režíruje dramatická, hudebně-dramatická, baletní, pantomimická a operní díla.

Činnosti

  • Inscenační ztvárnění dramatických, hudebně dramatických, baletních, pantomimických a operních děl.
  • Navrhování složení inscenačního týmu a výběr umělců pro jednotlivé role.
  • Režie komponovaných pořadů, pódiových vystoupení a pásem.
  • Režie pořadů v cirkuse a varieté.
  • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce představení.
  • Spolupráce pří sestavování plánů studia a termínů zkoušek.
  • Umělecký dozor při představeních.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26541 - Režiséři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání