Přeskočit navigaci

Režisér

Charakteristika

Režisér zajišťuje režírování všech složek dramatického představení v divadle, televizi, rozhlase nebo filmu, operativně zajišťuje, organizuje a koordinuje průběh vysílání televizních a rozhlasových stanic v průběhu dne podle vysílacích programů a plánů.

Činnosti

  • Koordinace a zajišťování vysílání televizních a rozhlasových stanic.
  • Koordinace redakčních činností z hlediska přípravy k vysílání.
  • Navrhování složení inscenačního týmu a výběr umělců pro jednotlivé role.
  • Režie dabovaní cizojazyčných filmových nebo televizních děl.
  • Režie komponovaných pořadů, pódiových vystoupení a pásem.
  • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce uměleckého díla nebo pořadu.
  • Řízení moderátorů přímého vysílání.
  • Spolupráce pří sestavování termínů zkoušek.
  • Zajišťování dodržování vysílacích časů, řazení pořadů, programů a reklam.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání