Přeskočit navigaci

Asistent režie

Charakteristika

Asistent režie spolupracuje s režisérem při nastudování a realizaci uměleckého díla ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě.

Činnosti

  • Plnění úkolů a pokynů režiséra inscenace uměleckého díla.
  • Samostatné vedení zkoušky při nepřítomnosti režiséra.
  • Spolupráce při sestavování realizačního týmu.
  • Spolupráce při sestavování termínů zkoušek.
  • Udržování kontaktu se všemi výrobními složkami podílejícími se na inscenaci uměleckého díla.
  • Vedení písemné dokumentace k připravované inscenaci uměleckého díla.
  • Zajišťování spolupráce se sbory, komparsem, externisty.
  • Zajišťování uměleckého dozoru při představení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3435 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury 00 20 538
34351 - Asistenti režie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání