Přeskočit navigaci

První asistent režie

Charakteristika

První asistent režie pracuje na přípravách natáčení audiovizuálního díla a během natáčení řídí práci filmového štábu.

Činnosti

  • Koordinace a řízení práce filmového štábu při natáčení dle potřeb a požadavků režiséra.
  • Organizačně-umělecká spolupráce při režii audiovizuálních děl.
  • Předávání informací od režiséra dalším složkám filmu.
  • Příprava natáčení audiovizuálního díla na základě schváleného scénáře.
  • Spolupráce a plnění dílčích úkolů při dokončovacích pracích (postrodukci) dle náročnosti projektu.
  • Spolupráce na definování všeho potřebného pro realizaci díla, ve smyslu jak materiálního tak personálního.
  • Tvorba podkladu pro rozpočet díla.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26541 - Režiséři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání