Přeskočit navigaci

Taneční pedagog

Charakteristika

Taneční pedagog připravuje studenty uměleckých škol a členy tanečních a baletních souborů na umělecké a technické zvládnutí tanečních a baletních rolí.

Činnosti

  • Hodnocení výkonů umělců při představeních a následná spolupráce při odstraňování zjištěných interpretačních nedostatků.
  • Odborná příprava a rozvoj vědomostí potřebných pro kvalifikovanou pedagogickou činnost s tanečními umělci.
  • Odborné vedení umělců při zkouškách.
  • Pedagogické vedení při výuce tance na různých stupních tanečně nebo umělecky zaměřených škol.
  • Prohlubování technické a interpretační úrovně tanečníků vedením baletních a tanečních tréninků.
  • Příprava tréninků z hlediska metodiky a specifiky sólistů i souboru, se kterými pedagog pracuje.
  • Příprava umělců na technické zvládnutí baletního nebo tanečního díla.
  • Spolupráce při udržování dobré fyzické a zdravotní kondice členů tanečních a baletních souborů.
  • Vedení konkurzních tréninků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2355 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách 00 26 925
23550 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání