Přeskočit navigaci

Taneční pedagog

Charakteristika

Taneční pedagog připravuje studenty uměleckých škol a členy tanečních a baletních souborů na umělecké a technické zvládnutí tanečních a baletních rolí.

Činnosti

  • Hodnocení výkonů umělců při představeních a následná spolupráce při odstraňování zjištěných interpretačních nedostatků.
  • Odborná příprava a rozvoj vědomostí potřebných pro kvalifikovanou pedagogickou činnost s tanečními umělci.
  • Odborné vedení umělců při zkouškách.
  • Pedagogické vedení při výuce tance na různých stupních tanečně nebo umělecky zaměřených škol.
  • Prohlubování technické a interpretační úrovně tanečníků vedením baletních a tanečních tréninků.
  • Příprava tréninků z hlediska metodiky a specifiky sólistů i souboru, se kterými pedagog pracuje.
  • Příprava umělců na technické zvládnutí baletního nebo tanečního díla.
  • Spolupráce při udržování dobré fyzické a zdravotní kondice členů tanečních a baletních souborů.
  • Vedení konkurzních tréninků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2355 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách 00 26 925
23550 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání