Přeskočit navigaci

Tanečník člen sboru a souboru

Charakteristika

Tanečník jako umělec v užším slova smyslu tvůrčím způsobem interpretuje sborové taneční, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra neboa baletního mistra. Zpravidla jde o profesionálního tanečníka baletního sboru, souboru současného tance, lidového tance, účinkujícího v různých divadelních produkcích apod.

Činnosti

  • Interpretace menších tanečních a baletních sólových rolích podle potřeby.
  • Nastudování taneční, baletní nebo pantomimické role podle záměrů choreografa, režiséra a baletního mistra.
  • Prohlubování technické a interpretační úrovně absolvováním baletních a tanečních tréninků.
  • Prohlubování umělecké, interpretační a technické úrovně svěřeného repertoáru prostřednictvím repertoárových zkoušek.
  • Tvůrčí interpretace uměleckého díla podle záměru choreografa a režiséra, případně dalších vedoucích pracovníků.
  • Účast v představeních na divadelních a jiných scénách.
  • Udržování dobré fyzické, zdravotní kondice a odpovídajícího estetického zjevu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2653 - Tanečníci a choreografové 00 25 170
26532 - Tanečníci baletu 00 25 096

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání