Přeskočit navigaci

Choreograf

Charakteristika

Choreograf tvůrčím způsobem vytváří taneční, baletní nebo pantomimické inscenace, popřípadě taneční či pohybové složky činoherních, muzikálových, operních, operetních nebo jiných divadelních inscenací.

Činnosti

  • Nastudování děl s interprety a jejich umělecké vedení na zkouškách.
  • Spolupráce na tvorbě pracovních plánů uměleckého souboru.
  • Spolupráce s ostatními inscenátory na koncepcích inscenací a při výběru sólistů.
  • Umělecký dozor při představeních.
  • Vyhledávání folklórního materiálu pro soubory lidových tanců.
  • Vytvoření nových tanečních, baletních nebo pantomimických inscenací.
  • Vytvoření taneční či pohybové složky činoherních, muzikálových, operních, operetních nebo jiných divadelních inscenací.
  • Vytvoření taneční či pohybové složky pro film, televizi nebo jiná média.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání