Přeskočit navigaci

Zpěvák člen sboru a souboru

Charakteristika

Zpěvák člen sboru a souboru interpretuje sborové skladby a kolektivní částí (sborových partů) uměleckých děl.

Činnosti

  • Interpretace lidových písní ve folklórních souborech.
  • Interpretace menších sólových partů.
  • Interpretace při zkouškách, koncertech a představeních.
  • Nastudování samostatných sborových skladeb a kolektivních částí (sborových partů) uměleckých děl podle pokynů vedoucích uměleckých pracovníků.
  • Průběžné udržování interpretační úrovně cvičením.
  • Spolupráce s sbormistrem, dirigentů, příp. režisérem a choreografem.
  • Účast na koncertních vystoupeních.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2652 - Hudebníci, zpěváci a skladatelé 00 24 597
26521 - Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé 00 23 903

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání