Přeskočit navigaci

Hlasový pedagog

Charakteristika

Hlasový pedagog připravuje umělce na technické zvládnutí pěveckých rolí nebo vokálních partů.

Činnosti

  • Hodnocení výkonů umělců při představeních.
  • Nastudování díla s jednotlivými interprety podle požadavků a záměrů tvůrců.
  • Odborné vedení při zkouškách.
  • Příprava umělců na technické zvládnutí díla.
  • Udržování technické úrovně zpěvu podle potřeby sólistů i členů sboru.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2266 - Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie 00 30 002
22662 - Logopedi (kromě klinických logopedů) 00 28 687

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání