Přeskočit navigaci

Zpěvák sólista

Charakteristika

Zpěvák sólista interpretuje sólové party hudebních děl.

Činnosti

  • Interpretace sólových partů hudebních děl.
  • Interpretace sólových partů lidových písní ve folklorních souborech.
  • Nastudování přidělených rolí nebo hudebních partů a jejich interpretace při zkouškách a představeních.
  • Průběžné udržování interpretační úrovně pravidelným cvičením.
  • Spolupráce s režisérem, dirigentem a choreografem.
  • Ztvárnění rolí v opeře, operetě, muzikálu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2652 - Hudebníci, zpěváci a skladatelé 00 24 597
26521 - Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé 00 23 903

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání