Přeskočit navigaci

Zpěvák

Charakteristika

Zpěvák interpretuje sborové skladby a kolektivní, či sólové party hudebních děl, připravuje umělce na technické zvládnutí pěveckých rolí nebo vokálních partů, řídí (diriguje) pěvecký sbor.

Činnosti

  • Dirigovaní pěveckého souboru.
  • Interpretace sólových nebo kolektivních částí uměleckých děl.
  • Nastudování kolektivních nebo sólových částí uměleckých děl podle pokynů vedoucích uměleckých pracovníků.
  • Průběžné udržování interpretační úrovně cvičením.
  • Příprava a sestavování koncertních plánů pěveckého sboru.
  • Příprava, studium a tvorba umělecké koncepce pěveckého sboru včetně jeho řízení.
  • Spolupráce s režisérem, dirigentem, choreografem a sbormistrem.
  • Účast na koncertech a představeních.
  • Udržování technické úrovně zpěvu podle potřeby sólistů i členů sboru.
  • Zajišťování umělecké úrovně nastudovaných děl.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání