Přeskočit navigaci

Korepetitor

Charakteristika

Korepetitor připravuje, udržuje a zdokonaluje interpretační úroveň sólistů a sborů a podílí se na jejich přípravě.

Činnosti

  • Nastudování díla s jednotlivými interprety podle uměleckých požadavků a záměrů režiséra, choreografa.
  • Odborné vedení umělců při zkouškách.
  • Průběžné udržování a zdokonalování interpretační úrovně sólistů a sborů, spolupráce při odstraňování zjištěných nedostatků.
  • Příprava umělců na technické zvládnutí díla.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2652 - Hudebníci, zpěváci a skladatelé 00 24 597
26525 - Instrumentalisté 00 24 156

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání