Přeskočit navigaci

Hudební režisér

Charakteristika

Hudební režisér realizuje a řídí nahrávání zvukových záznamů hudebních nebo slovesných děl.

Činnosti

  • Konzultace s účinkujícími, dirigenty, sbormistry, autory a dramaturgy.
  • Organizace a zajišťování technické a ekonomické stránky nahrávání.
  • Realizace a řízení nahrávání zvukových záznamů hudebních nebo slovesných děl.
  • Realizace zvukových částí filmových, televizních nebo rozhlasových hudebních a hudebně-dramatických děl.
  • Režijní úpravy k dosažení příslušných uměleckých a zvukových kvalit nahrávek.
  • Snímání zvukových efektů pro používání v pořadech a kombinování zvuků a jejich kompozice do příslušných rytmických a výrazových řádů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26541 - Režiséři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání