Přeskočit navigaci

Dirigent

Charakteristika

Dirigent řídí hudební orchestry, skupiny, sólisty a sbory při interpretaci hudebních a hudebně-dramatických děl.

Činnosti

  • Dramaturgie a tvorba umělecké koncepce hudebního tělesa.
  • Nastudování a dirigování hudebních děl a hudební stránky hudebně-dramatických děl.
  • Spolupráce s režiséry a choreografy při obsazování jednotlivých rolí hudebně-dramatických děl.
  • Umělecké vedení orchestrů, sólistů a sboru při zkouškách a představeních.
  • Zajišťování umělecké úrovně nastudovaného repertoáru.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2652 - Hudebníci, zpěváci a skladatelé 00 24 597
26523 - Dirigenti, kapelníci, primáši 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání