Přeskočit navigaci

Produktový manažer v pojišťovnictví

Charakteristika

Produktový manažer analyzuje a hodnotí pojistné produkty na pojistném trhu, vytváří produktovou strategii a koncepci v oblasti pojištění.

Činnosti

  • Analýza a hodnocení pojistných produktů z hlediska obchodní a ekonomické výhodnosti.
  • Komplexní zpracování nových pojistných produktů, včetně modifikace stávajících.
  • Metodická, poradenská a školicí činnost.
  • Podílení se na zavádění pojistných produktů do prodeje.
  • Provádění nebo zadávání průzkumů pojistného trhu.
  • Vedení projektových týmů zaměřených na vývoj nových pojistných produktů.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24132 - Specialisté vzniku pojištění a zajištění 42 991 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.