Přeskočit navigaci

Pojistný matematik

Charakteristika

Pojistný matematik provádí náročné pojistně-technické výpočty, včetně matematického modelování, a který zpracovává pojistně matematické analýzy a tvoří kalkulační protokoly pro jednotlivé produkty.

Činnosti

 • Kalkulace pojistného u jednotlivých pojistných produktů, zpracování kalkulačních protokolů.
 • Konstrukce sazeb nových pojištění, analýza jednotlivých složek pojistného a kalkulačních vzorců.
 • Matematické modelování.
 • Metodická, poradenská a školicí činnost.
 • Provádění pojistně-technických výpočtů.
 • Stanovení metody výpočtu pojistného a výpočtu pojistné rezervy.
 • Vedení projektových týmů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování postačitelnosti pojistného u jednotlivých pojistných produktů.
 • Zpracování aktuárských zpráv.
 • Zpracování pojistně-matematických analýz.
 • Zpracování výkazů pro regulátora pojistného trhu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2120 - Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 44 593 34 421
21203 - Specialisté v oblasti pojistné matematiky 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání