Přeskočit navigaci

Riskmanažer v pojišťovnictví

Charakteristika

Riskmanažer v pojišťovnictví posuzuje přijatelnost pojistných rizik a metodicky řídí činnost v této oblasti.

Činnosti

 • Formulování zásad obchodní politiky v souvislosti s přebíráním přijatelného rizika.
 • Kontrola plnění uložených opatření ke snížení rizika.
 • Koordinace zpracování metodiky pro efektivní a objektivní posouzení a oceňování pojistných rizik.
 • Navrhování úprav podmínek pojištění.
 • Oceňování a posuzování přijatelnosti rizik u nejsložitějších průmyslových a podnikatelských případů pojištění.
 • Poradenská a školicí činnost a odborná pomoc Likvidátorům pojistné události a Pojišťovacím poradcům.
 • Posuzování výstupů z analýz jednotlivých rizik, předkládání opatření ke snížení rizik a zvýšení účinnosti preventivních opatření.
 • Rozhodování o podmínkách a přijatelnosti rizika, schvalování výše rizik.
 • Sledování vývoje pojistného trhu a hospodářského vývoje.
 • Spolupráce na tvorbě pojistných produktů a pojistných podmínek v oblasti definování zábranných a preventivních opatření.
 • Spolupráce se zajišťovnami.
 • Stanovení maximální možné škody pojišťovny pro jednotlivá pojistná nebezpečí na jednotlivých místech pojištění.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zavádění metod prevence přijatých pojistných rizik.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24221 - Specialisté v oblasti řízení rizik 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání