Přeskočit navigaci

Specialista v pojišťovnictví

Charakteristika

Specialista v pojišťovnictví posuzuje a oceňuje pojistná rizika, provádí pojistně-technické úkony, zajišťuje metodickou a poradenskou činnost a podílí se na tvorbě obchodní strategie pojišťovny.

Činnosti

 • Metodická a poradenská činnost v oblasti pojišťovnictví.
 • Posuzování a oceňování nestandardních pojistných rizik.
 • Posuzování postačitelnosti pojistného jednotlivých pojistných produktů.
 • Provádění analýz hospodaření pojišťovny z hlediska solventnosti.
 • Stanovení metod pojistně technických výpočtů včetně jejich provádění.
 • Vedení projektových týmů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracování a realizace koncepce a strategie zajištění rizik.
 • Vypracování koncepcí a metodiky interního a externího obchodu (obchodních sítí).
 • Vypracování metodiky a koncepcí likvidace pojistných událostí.
 • Vývoj nových produktů pojištění na základě zadání marketingem.
 • Zajišťování a realizace obchodní politiky pojišťovny.
 • Zpracování dokumentace o finančních operacích a obchodních transakcích.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání