Přeskočit navigaci

Disponent zajištění

Charakteristika

Disponent zajištění připravuje a realizuje zajistný program pojišťovny a dojednává zvláštní zajistné případy.

Činnosti

  • Dohled nad dodržováním zajistného programu v rámci pojišťovny.
  • Komplexní zpracování a tvorba zajišťovací politiky včetně vhodných typů zajištění.
  • Konzultační, poradenská a lektorská činnost v oblasti zajištění.
  • Metodické vedení vymezených úseků vzniku a správy pojištění.
  • Podíl na formulování zásad obchodní politiky pojišťovny.
  • Tvorba komplexních projektů v rozhodujících oblastech zajišťovací politiky pojišťovny.
  • Vedení regresivní agendy.
  • Vyhodnocování působení pojišťovny v ekonomické sféře a na zajišťovacím trhu.
  • Zpracování analýz, prognóz a projektů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24132 - Specialisté vzniku pojištění a zajištění 42 991 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání