Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník v pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník v pojišťovnictví sjednává pojištění, provádí úkony správy pojištění a provádí likvidaci pojistných událostí.

Činnosti

  • Komplexní kontrola správnosti uzavření standardního pojištění občanů a podnikatelů.
  • Provádění technických a netechnických změn pojištění.
  • Sestavování programů pojistné ochrany pro občany a podnikatele.
  • Sjednávání složitějších pojištění.
  • Šetření pojistných událostí a provádění jejich likvidace.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.