Přeskočit navigaci

Pojišťovací poradce na přepážce

Charakteristika

Pojišťovací poradce na přepážce v přímém styku s klienty vykonává obchodně poradenskou činnost v komplexním rozsahu standardních pojistných produktů a služeb.

Činnosti

  • Inkasování pojistného.
  • Komunikace s klienty v přímém styku a provádění obchodní činnosti v rozsahu možností nabídky produktů na přepážce.
  • Poskytování informací klientům o stavu vyřízenosti pojistných událostí, o rozsahu pojistného krytí a dalších informací ke konkrétní smlouvě.
  • Poskytování poradenských služeb a informací o vybraných pojistných produktech a službách přímo na přepážce.
  • Příjem a kontrola hlášení pojistných událostí.
  • Uzavírání pojistných smluv.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon komplexní administrativní činnosti a pokladních operací.
  • Zajišťování chodu přepážkové služby.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3321 - Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 30 138 00
33212 - Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách 28 680 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.