Přeskočit navigaci

Klientský pracovník v pojišťovnictví

Charakteristika

Klientský pracovník v pojišťovnictví sjednává pojištění, poskytuje pojistné služby, v omezeném rozsahu provádí úkony správy pojištění a práce administrativně technického charakteru.

Činnosti

  • Likvidace pojistných událostí daného druhu v rozsahu přiznané licence.
  • Provádění administrativně technických prácí souvisejících s pojištěním a zajištěním.
  • Provádění obchodní a poradenské činnosti.
  • Sjednávání pojištění v rozsahu přiznané licence.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování statistických podkladů, provádění rozborů v jednotlivých agendách pojišťovny.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.