Přeskočit navigaci

Kryptograf specialista

Charakteristika

Kryptograf specialista řídí pracoviště kryptografické bezpečnosti a provádí specializované činnosti v oblasti kryptografických systémů.

Činnosti

  • Certifikace kryptografické techniky.
  • Ověřování technologických postupů nově zaváděné kryptografické a zabezpečovací techniky.
  • Provádění typových zkoušek a výchozích revizí kryptografických systémů.
  • Řízení pracoviště kryptografické bezpečnosti.
  • Tvorba pracovních postupů a instrukcí pro kryptografy.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Základní aplikační výzkum a vývoj v oblasti kryptografie.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2529 - Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci 59 157 37 231
25290 - Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání