Přeskočit navigaci

Kapitán plavidla

Charakteristika

Kapitán plavidla kompetentně a samostatně řídí všechny typy plavidel.

Činnosti

  • Jednání se zahraničními partnery a zákazníky včetně státních orgánů.
  • Řízení a organizace práce posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží a při opravách.
  • Řízení všech typů plavidel s vlastním strojním pohonem.
  • Vedení příslušné agendy o provozu plavidla a ostatních provozních záznamů.
  • Zabezpečování provozu plavidla z hlediska nautického, technického a ekonomického.
  • Zajišťování nepřetržitého dozoru nad plavidlem a soulodím.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání