Přeskočit navigaci

Dispečer lodní dopravy

Charakteristika

Dispečer lodní dopravy komplexně zajišťuje řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Činnosti

  • Jednání s místními a státními orgány i mimo ČR.
  • Koordinace vykládky, nakládky a přistavování dopravních prostředků (plavidel, železničních vagónů, kamionů).
  • Operativní řízení mimořádných situací s cílem minimalizace prostojů.
  • Řízení provozu plavidel.
  • Řízení přistavování plavidel k nakládce a vykládce zboží a materiálů.
  • Vedení příslušných záznamů o průběhu směny.
  • Zabezpečování obsazení plavidel lodními posádkami.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě 30 260 28 001
43232 - Dopravní dispečeři 26 082 27 192

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání