Přeskočit navigaci

Dispečer lodní dopravy

Charakteristika

Dispečer lodní dopravy komplexně zajišťuje řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Činnosti

  • Jednání s místními a státními orgány i mimo ČR.
  • Koordinace vykládky, nakládky a přistavování dopravních prostředků (plavidel, železničních vagónů, kamionů).
  • Operativní řízení mimořádných situací s cílem minimalizace prostojů.
  • Řízení provozu plavidel.
  • Řízení přistavování plavidel k nakládce a vykládce zboží a materiálů.
  • Vedení příslušných záznamů o průběhu směny.
  • Zabezpečování obsazení plavidel lodními posádkami.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě 30 260 28 001
43232 - Dopravní dispečeři 26 082 27 192

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání