Přeskočit navigaci

Technik lodní dopravy

Charakteristika

Technik lodní dopravy řídí údržbu, opravy a provozuschopnost plavidel.

Činnosti

  • Rozdělování úkolů pro jednotlivé pracovníky resp. pracovní čety.
  • Řízení údržby opravy a provozuschopnosti plavidel.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zabezpečování potřebných náhradních dílů a materiálu.
  • Zabezpečování technického vybavení plavidel včetně platnosti lodních dokladů.
  • Zpracování podkladů pro uzavírání dodavatelských smluv.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
31510 - Lodní technici 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání