Přeskočit navigaci

Dozorčí železniční přepravy

Charakteristika

Dozorčí železniční přepravy řídí a zabezpečuje přepravní činnosti osobní železniční stanice, nákladového obvodu nebo přiděleného pracoviště.

Činnosti

  • Dohled nad dodržováním podmínek ochrany životního prostředí.
  • Dozor nad obsluhou manipulačních míst, pokladních přepážek.
  • Komplexní zajišťování technologie práce železniční přepravy.
  • Kontrola podřízených zaměstnancům včetně kontroly jím přidělených tiskopisů a cenin.
  • Organizování, řízení přepravní činnosti v přidělených obvodech.
  • Sledování a vyhodnocování vývoje tržeb a vlastních nákladů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vedení směny přepravního provozu v železniční stanici.
  • Zabezpečování základního průzkumu železničního přepravního trhu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.