Přeskočit navigaci

Inženýr železniční dopravy

Charakteristika

Inženýr železniční dopravy komplexně organizuje železniční provoz a přepravu, opravárenské a stavební práce na železniční infrastruktuře.

Činnosti

  • Zajišťování a organizace obchodně přepravních činností.
  • Zajišťování a organizace opravárenských prací a staveb železniční infrastruktury (správa na mostech, propustcích, tunelech).
  • Zajišťování a organizace železničního provozu.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání