Přeskočit navigaci

Samostatný referent železniční dopravy

Charakteristika

Samostatný referent železniční dopravy řídí a zajišťuje složité přepravní činnosti a další odborné agendy železniční stanice.

Činnosti

  • Kontrolní činnost.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování odborných agend.
  • Zajišťování průzkumu přepravního trhu včetně jeho vyhodnocování.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3331 - Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti 30 448 25 340
33312 - Agenti dopravy a přepravy 28 886 25 326

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.