Přeskočit navigaci

Dispečer železniční dopravy

Charakteristika

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídí a kontroluje hospodaření s nákladními vozy v přidělených železničních stanicích určeného vozového okruhu.

Činnosti

 • Kontrola plnění grafikonu provozních procesů stanice.
 • Koordinace činností s provozním dispečerem.
 • Naplňování směnového plánu staničního dispečinku.
 • Obsluha zabezpečovacího zařízení a informačních systémů.
 • Řízení vlakové dopravy pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení na uceleném traťovém úseku.
 • Řízení, koordinace a kontrola práce podřízených dispečerů a vozových disponentů.
 • Řízení, organizace a kontrola posunu při rozřazování a sestavě vlaků a při obsluze manipulačních míst.
 • Sledování doběhu vozů k vykládce, kontrola průběhu vykládky.
 • Určování vozů k deponování a do operativní zálohy.
 • Vedení plánu vozové a nákladové práce.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zabezpečení staničního dispečinku v oblasti zajišťování vlakových náležitostí.
 • Zajišťování přistavování vozů k nakládce podle požadavků přepravců a oddělení zvláštních přeprav.
 • Zajišťování vyrovnávkových úkolů nákladních vozů včetně kontroly jejich plnění.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě 30 260 28 001
43232 - Dopravní dispečeři 26 082 27 192

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání