Přeskočit navigaci

Výpravčí

Charakteristika

Výpravčí řídí a zabezpečuje vlakovou dopravu v určeném obvodu železniční stanice, popřípadě v určeném úseku trati.

Činnosti

  • Obsluha staničního a traťového zabezpečovacího zařízení podle konstrukčního uspořádání.
  • Organizování, řízení a koordinace vlakové dopravy a posunu v obvodu stanice, odbočky a výhybny (popřípadě trati).
  • Řízení a kontrola posunovací a vlakotvorné činnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování plnění grafikonu vlakové dopravy.
  • Zpracování komplexní dokumentace o pohybu vlaků v obvodu železniční stanice.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě 30 260 28 001
43235 - Výpravčí 33 895 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání