Přeskočit navigaci

Strojmistr železniční dopravy

Charakteristika

Strojmistr železniční dopravy samostatně organizuje a řídí činnost hnacích vozidel, lokomotivních čet a ostatních provozních zaměstnanců depa.

Činnosti

  • Diagnostika poruch hnacích vozidel.
  • Koordinace a kontrola provozu hnacích vozidel.
  • Organizace a řízení činnosti hnacích vozidel a lokomotivních čet a ostatních provozních zaměstnanců depa.
  • Rozhodování o schopnosti hnacích vozidel k požadovanému výkonu.
  • Řízení podřízených strojmistrů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění personálních potřeb k obsluze hnacích vozidel.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě 30 260 28 001
43231 - Mistři v dopravě 33 910 32 955

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání