Přeskočit navigaci

Samostatný technik železniční dopravy

Charakteristika

Samostatný technik železniční dopravy samostatně zabezpečuje určenou část železničního provozu.

Činnosti

  • Kontrola plnění grafikonu provozních procesů stanice.
  • Kontrola práce provozních pracovníků.
  • Kontrola stavu železničních kolejových vozidel.
  • Organizace a řízení činnosti obsluhy hnacích vozidel, lokomotivních čet a provozních zaměstnanců depa.
  • Řízení a kontrola hospodaření s nákladními vozy.
  • Řízení a zabezpečování vlakové dopravy v určeném obvodu stanice nebo v určeném úseku trati.
  • Řízení sledu vlaků.
  • Řízení, organizace a kontrola posunu a vlakotvorných prací.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.