Přeskočit navigaci

Referent železniční dopravy

Charakteristika

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Činnosti

  • Kontrola dodržování přepravních a tarifních podmínek.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyřizování reklamací, nároků na náhradu škody a zajišťování spedičních prací.
  • Zajišťování pokladní agendy v přepravě vozových zásilek.
  • Zajišťování předávky a přejímky vozů a vozových zásilek a kontejnerů ve styku se zahraničními dopravními podniky.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě 30 260 28 001
43234 - Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti 26 569 25 173

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání