Přeskočit navigaci

Technik železniční dopravy

Charakteristika

Technik železniční dopravy zajišťuje ucelené části dopravní a přepravní činnosti v železniční dopravě.

Činnosti

  • Hospodaření s vlakovými četami a staničními zaměstnanci.
  • Hospodaření s vozy.
  • Organizace pohybu a pobytu kolejových vozidel v obvodu depa.
  • Organizování a koordinace činnosti posunu.
  • Řízení přidělených zaměstnanců.
  • Zpracovávání a vedení potřebné dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání