Přeskočit navigaci

Samostatný technik silniční dopravy

Charakteristika

Samostatný technik silniční dopravy řídí provoz osobní nebo nákladní dopravy v určené organizační jednotce dopravní firmy, řídí práce v oblasti rozvoje, cenotvorby, smluvních vztahů a jízdních řádů.

Činnosti

  • Koordinace přepravní činnosti s ostatními organizačními jednotkami.
  • Organizace a řízení práce organizační jednotky z hlediska hospodárného využití dopravních prostředků a pracovních sil.
  • Řízení úkolů přepravně tarifních a vyhodnocování dopravních ukazatelů.
  • Sjednávání přepravních podmínek a provádění průzkumu a studií k zavádění nových přepravních systémů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečení řádného technického stavu dopravních prostředků a bezpečnosti dopravy.
  • Zajišťování zpracování jízdních řádů v osobní dopravě.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.