Přeskočit navigaci

Technik silniční dopravy

Charakteristika

Technik silniční dopravy zajišťuje v určeném rozsahu provoz osobní nebo nákladní dopravy včetně provozuschopnosti vozidel.

Činnosti

  • Provádění přepravní a provozní kontroly.
  • Řízení a kontrola práce řidičů.
  • Tvorba podkladů pro sestavování jízdních řádů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování přepravních a provozních výkonů.
  • Zajišťování bilancování a kontraktace oprav dopravních prostředků a jejich realizace.
  • Zajišťování provozu osobní nebo nákladní dopravy.
  • Zajišťování údržby, oprav a optimálního technického stavu vozidel.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání