Přeskočit navigaci

Projektant vodních staveb specialista

Charakteristika

Projektant vodních staveb specialista komplexně zajišťuje, řídí a organizuje složité a náročné úkoly v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb, stavebních celků a technologických zařízení.

Činnosti

  • Koordinace a řízení vzájemné spolupráce všech zúčastněných partnerů.
  • Navrhování velmi náročných a složitých technických řešení vodohospodářských staveb.
  • Řešení obtížných speciálních úkolů hydrotechniky.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výstupní kontrola projektové dokumentace.
  • Zpracování koncepčního řešení návrhu dokumentace v souladu s ekologickou stabilitou krajiny.
  • Zpracování náročných koncepčních a složitých projektových dokumentací.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21423 - Inženýři projektanti inženýrských děl 26 177 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.