Přeskočit navigaci

Samostatný projektant vodních staveb

Charakteristika

Samostatný projektant vodních staveb samostatně vypracovává a posuzuje projekty vodních staveb a technologických zařízení, koordinuje návaznost dalších profesí.

Činnosti

  • Autorský a technický dozor na stavbách.
  • Příprava podkladů předprojektové a přípravné dokumentace.
  • Řešení hydrotechnických výpočtů a návrhů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracovávání projektové dokumentace staveb.
  • Zajišťování funkce zodpovědného projektanta a autorského dozoru.
  • Zpracování a analýza vstupních podkladů pro další projektovou činnost.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31122 - Stavební technici projektanti, konstruktéři 24 645 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.