Přeskočit navigaci

Vodohospodářský samostatný technik dispečer

Charakteristika

Samostatný vodohospodářský technik dispečer řídí, sleduje a koordinuje provoz na vodních tocích, vodních dílech a zařízeních a v celém povodí.

Činnosti

 • Odborná stanoviska k manipulačním a provozním řádům a povodňovým plánům.
 • Odborná stanoviska k vodohospodářské, hydrologické a meteorologické situaci pro státní správu a samosprávu.
 • Příprava a koordinace složitých a náročných manipulací na vodních dílech v rámci vodohospodářských soustav.
 • Řízení a organizace dispečerské činnosti v celém povodí.
 • Spolupráce při zpracování povodňové dokumentace a povodňových plánů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování hlásné povodňové služby.
 • Zajišťování podkladů pro vypracování plánů oblastí povodí.
 • Zpracování a analýza rozsáhlých hydrologických, meteorologických, provozních a dalších údajů v povodí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31425 - Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 30 292 24 930

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.