Přeskočit navigaci

Vodohospodářský samostatný technik

Charakteristika

Vodohospodářský samostatný technik zajišťuje, organizuje a řídí správu, provoz a údržbu vodních toků, vodních děl a vodohospodářských zařízení na svěřeném úseku povodí. Zajišťuje složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich čistotu a v rozvoji vodního hospodářství v území.

Činnosti

  • Kontrola a přejímka dodavatelských oprav.
  • Kontrola a řízení provozu, údržby a oprav vodních děl, vodohospodářských zařízení a vodních toků na svěřeném úseku povodí.
  • Plnění úkolů v oblasti provozního monitoringu povrchových vod.
  • Řízení a organizace dispečerské činnosti na vodních tocích, vodních dílech a v celém povodí.
  • Stanovování podmínek ke složitým záměrům a výstavbě všech investorů v povodí.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování a analýza rozsáhlých hydrologických, meteorologických, provozních a dalších údajů v povodí.
  • Zpracování manipulačních řádů vodních děl a vodohospodářských soustav.
  • Zpracování studií a podkladů pro tvorbu, doplňování a vyhodnocování plánů v oblasti povodí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.