Přeskočit navigaci

Projektant vodních staveb

Charakteristika

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických zařízení, zpracovává dílčí projektové podklady a technická řešení podle zadání stavby.

Činnosti

  • Navrhování technických řešení podle zadání stavby, jednoduchého záměru nebo podle pracovního zadání.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování a zpracování geodetických podkladů pro projektové a vytyčovací práce.
  • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro rekonstrukci a obnovu břehových porostů.
  • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro vodohospodářské stavby, objekty a zařízení.
  • Zpracování posudků a rozborů dle zadání.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31122 - Stavební technici projektanti, konstruktéři 24 645 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání