Přeskočit navigaci

Vodohospodářský technik říčního dozoru

Charakteristika

Vodohospodářský technik říčního dozoru provádí odborné práce při správě, provozu a údržbě vodních toků a zajišťuje péči o kvalitu vod a komplexní péči o životní prostředí v povodí.

Činnosti

 • Jednání se správními orgány nižšího stupně.
 • Kontrola a sledování stavu na tocích a v povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí.
 • Kontrola nakládání s vodami.
 • Kontrola způsobů hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Pasportizace vodních toků.
 • Příprava podkladů pro opravy, údržbu a rekonstrukce.
 • Řízení prací při opravách a haváriích.
 • Účast na předpovodňových prohlídkách toků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování komplexní péče o kvalitu vod a životního prostředí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31425 - Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 30 292 24 930

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.