Přeskočit navigaci

Mechanik akordeonů a foukacích harmonik

Charakteristika

Mechanik akordeonů a foukacích harmonik zhotovuje a opravovuje všechny druhy akordeonů a foukacích harmonik.

Činnosti

  • Kontrola kvality výrobků.
  • Ladění hudebních nástrojů.
  • Montážní a demontážní práce při výrobě a opravách akordeonů a foukacích harmonik.
  • Povrchová úprava hudebních nástrojů.
  • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
  • Příprava a manipulace s používanými materiály při výrobě součástí akordeonů a foukacích harmonik ze dřeva a kovů.
  • Ruční a strojní opracování hudebních nástrojů.
  • Seřizování akordeonů a foukacích harmonik.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73121 - Výrobci a opraváři hudebních nástrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.