Přeskočit navigaci

Geolog

Charakteristika

Geolog provádí dílčí práce při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, ověřuje jejich zásoby a zpracovává geologické podklady pro jejich využívání a ochranu.

Činnosti

  • Kontrola dodržování zásad ochrany a využití nerostného bohatství při hornické činnosti.
  • Spolupráce na popisu geologických a úložních poměrů ložiska.
  • Spolupráce na přípravě projektů geologicko-průzkumných prací.
  • Spolupráce při zajišťování hydrogeologických průzkumů pro vyhledávání a ochranu vodních zdrojů.
  • Spolupráce s odbornými útvary organizace.
  • Zpracování dílčích geologických podkladů pro projektování staveb.
  • Zpracování dílčích podkladů pro provádění geologicko-průzkumných prací.
  • Zpracování geologické, písemné a grafické dokumentace.
  • Zpracování podkladů pro výpočty zásob ložiska.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 30 753 24 206
31113 - Technici v oblasti geologie 29 991 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání