Přeskočit navigaci

Důlní měřič

Charakteristika

Důlní měřič provádí základní měřické práce v dole a na povrchu dolu.

Činnosti

  • Kontrola dodržování postupu důlních děl v blízkosti ochranných pilířů hranic důlního pole, nebezpečných pásem apod.
  • Kontrola dodržování směru, nivelety a kvality provedených prací v důlních dílech.
  • Provádění indikace důlních větrů na důlních pracovištích.
  • Provádění jednotlivých měření na povrchu dolu.
  • Provádění jednotlivých měření na pracovištích v dole.
  • Provádění měřických odbírek práce v důlních dílech.
  • Provádění měřičských výpočtů.
  • Příprava podkladů pro stanovení ochranných pilířů povrchových a důlních děl.
  • Vedení měřické dokumentace.
  • Zajišťování měřických podkladů pro zpracování technického režimu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 00 22 818
31182 - Technici zeměměřiči 00 22 622

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání