Přeskočit navigaci

Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Charakteristika

Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší komplex úkolů v oblasti technologie výroby papíru a celulózy se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Činnosti

  • Řešení zadaných úkolu v oblasti technologické výroby papíru a celulózy.
  • Řízení výzkumných týmu při řešení zásadních úkolů rozvoje v oboru výroby papíru a celulózy.
  • Sledování a vyhodnocování nákladových trendů a srovnávání je se světovým vývojem.
  • Stanovování strategických alternativy pro výrobu papíru a celulózy.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování informací o vývoji a spotřebě jednotlivých produktů a výrobků papíru a celulózy.
  • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21491 - Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech 42 499 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.